Dòng sự kiện:
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015
30/10/2014 17:37:33
ANTT.VN – Tại ngày làm việc thứ 10 kỳ họp thứ 8, (30/10), Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về tình hình KT- XH năm 2014 và nhiệm vụ năm 2015.

Tin liên quan

Trong báo cáo Chính phủ đưa ra có chỉ rõ, trong bối cánh nhiều khó khăn thách thức của năm 2014, dù cũng không ít hạn chế còn tồn tại nhưng hầu hết các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội quốc phòng, an ninh và đối ngoại đã đạt được những kết quả tích cực, nhân dân được tích cực cải thiện đời sống, chủ quyền quốc gia được đảm bảo, chính trị - xã hội ổn định, vị thế trên trường quốc tế của nước ta ngày càng được tăng lên.

Phiên họp Quốc hội hôm nay 30/10

Theo đó, các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Quốc hội đề ra đã cơ bản đạt được, cụ thể trong 14 mục tiêu kế hoạch năm 2014, dự báo có 13 chỉ tiêu đạt, vượt và 1 chỉ tiêu không đạt.

Sang năm 2015. Chính phủ đặt ra mục tiêu: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 6,2%, tốc độ tăng giá tiêu dùng khoảng  5%, tổng kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%, tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu ở mức 5%; tỷ lệ bội chi ngân sách Nhà nước so với GDP 5%; tổng nguồn vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho 1,6 triệu lao động; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 50%; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 15%; số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 23,5 giường.

Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 90%; tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 82%; tỷ lệ che phủ rừng 42%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh 85%; tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch 82%; tỷ lệ đô thị loại 3 trở lên có hệ thống thu gom và xử lý nước thải 16%; tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom 85%.

Chính phủ cũng xác định 9 nhóm nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp như sau: Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng tránh thiên tai và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; tăng cường quốc phòng an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông.

Năm 2015, bên cạnh những chuyển biến tích cực ta vẫn đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đoàn kết nhất trí, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2015. Qua báo cáo này, Chính phủ mong Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể, nhân dân, đồng bào, đồng chí sẽ ủng hộ và giám sát.

Thiên Di (th)

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến