Tổ chức sử dụng vốn nhà nước chỉ còn được thanh toán tiền mặt dưới 20 triệu
21/11/2014 15:17:53
ANTT.VN - Sáng nay (21/11), Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đã thông qua hàng loạt các Thông tư cho phép tổ chức sử dụng vốn nhà nước thanh toán tiền mặt dưới 20 triệu, hướng dẫn hoạt động ký quỹ của các tổ chức lữ hành quốc tế, hay quy định phí rút tiền mặt 0,005% số tiền rút qua tài khoản thanh toán tại NHNN.

Tin liên quan

Cụ thể, thông tư số 33/2014/TT-NHNN quy định một số trường hợp được thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn Nhà nước. Thông tư này được ban hành nhằm hướng dẫn nội dung của Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.

Các tổ chức sử dụng vốn nhà nước chỉ được thanh toán tiền mặt dưới 20 triệu đồng

Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Tổ chức sử dụng vốn nhà nước; tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài; tổ chức, cơ quan và cá nhân có liên quan đến thanh toán bằng tiền mặt của các tổ chức sử dụng vốn nhà nước, trừ các tổ chức sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định 222.

Theo Thông tư 33 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/1/2015), tổ chức sử dụng vốn nhà nước được thanh toán bằng tiền mặt trong một số trường hợp sau: 1/ Thanh toán tiền thu mua nông, lâm, thủy sản, dịch vụ và các sản phẩm khác cho người dân trực tiếp sản xuất, đánh bắt, khai thác bán ra mà chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; 2/ Khi thanh toán công tác phí, trả lương và các khoản thu nhập khác cho người lao động chưa có tài khoản thanh toán tại ngân hàng; 3/ Các khoản thanh toán để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh liên quan đến bí mật Nhà nước cũng thuộc diện được thanh toán bằng tiền mặt.; 4/ Khi nhận thanh toán tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, khu vực nông thông nơi chưa có tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán; 5/ Khoản thanh toán với giá trị dưới 20 triệu, trừ trường hợp các khoản thanh toán trong ngày có giá trị dưới 20 triệu đồng cho cùng một mục đích, một đối tượng thanh toán nhưng tổng các khoản thanh toán này lớn hơn 20 triệu đồng.

Theo quy định trước đó, với mức chi trả 30 triệu đồng trở xuống thì được sử dụng tiền mặt để chi trả.

Thông tư 34/2014/TT-NHNN hướng dẫn về quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Thông tư gồm 4 chương, 12 điều với nội dung chính quy định về (1) Mức ký quỹ; (2) Lãi suất tiền gửi ký quỹ và trả lãi tiền gửi ký quỹ; (3) Nộp tiền ký quỹ và cấp Giấy chứng nhận tiền ký quỹ; (4) Rút tiền ký quỹ; (5) Nộp bổ sung tiền ký quỹ; (6) Thủ tục hoàn trả tiền ký quỹ và tất toán tài khoản ký quỹ; (7) Trách nhiệm của các đơn vị liên quan.

Thông tư số 34 cũng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2015.

Cùng ngày, NHNN cũng ký Thông tư số 35/2014/TT-NHNN quy định phí rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN Việt Nam. Đối tượng áp dụng của Thông tư gồm NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và cũng có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2015.

Theo đó, khi rút tiền mặt qua tài khoản thanh toán tại NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu mức phí rút tiền mặt là 0,005% trên số tiền rút.

Đồng thời, NHNN cũng bãi bỏ Thông tư số 01/2007/TT-NHNN ngày 7/3/2007 quy định mức phí rút tiền mặt mà các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán được quyền thu từ 0% đến 0,05% số tiền mặt giao dịch và việc rút tiền từ các máy ATM không bị giới hạn mức phí này.

Hoa Liên

 
Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến