Dòng sự kiện:
Tối 11/12, Nghệ An có 31 ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng
11/12/2021 19:59:00
Từ 6h00 ngày đến 18h00 ngày 11/12, Nghệ An ghi nhận 63 ca dương tính mới với vi rút Sars-CoV-2 tại 13 địa phương. Trong đó có 31 ca cộng đồng, 2 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân D.V.P, nam, sinh 1933. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Ngày 10/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, sổ mũi, mệt mỏi, Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định.

2. Bệnh nhân D.Đ.L, nam, sinh 1971. Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là con của Bệnh nhân D.V.P được công bố cùng lúc. Sau khi nghe tin bố Bệnh nhân làm test nhanh dương tính, Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

3. Bệnh nhân L.T.H.A, nữ, sinh 1949. Địa chỉ: xóm 8, Châu Nhân, Hưng Nguyên. Ngày 09/12 Bệnh nhân có triệu chứng rát họng, ngày 10/12 Bệnh nhân đến TYT làm test nhanh để đi tiêm vắc xin cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định.

4. Bệnh nhân L.T.Q, nữ, sinh 1982. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. Địa chỉ thường trú: Mỹ Lý, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là giáo viên trường Mầm nom bản Xằng Trên, Mỹ Lý, Kỳ Sơn. Bệnh nhân có tiếp xúc với Bệnh nhân Q.T.Đ (Con Cuông) được công bố ngày 10/12. Ngay sau khi Bệnh nhân nhận được thông tin Bệnh nhân Q.T.Đ có kết quả khẳng định dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng.

5. Bệnh nhân L.T.T, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Lạng Khê, Con Cuông. Địa chỉ thường trú: Keng Đu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân là giáo viên trường Mầm nom Trường Chính, Keng Đu, Kỳ Sơn. Bệnh nhân có tiếp xúc với Bệnh nhân Q.T.Đ (Con Cuông) được công bố ngày 10/12. Ngay sau khi Bệnh nhân nhận được thông tin Bệnh nhân Q.T.Đ có kết quả khẳng định dương tính, Bệnh nhân đến TYT khai báo và làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: ho, sổ mũi, rát họng.

6. Bệnh nhân T.Đ.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Nghi Trung, Nghi Lộc. Ngày 10/11 Bệnh nhân được làm test nhanh định kỳ tại cơ quan cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BV Quân Y 4 cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân N.V.N, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Tăng Thành, Yên Thành. Bệnh nhân làm việc tại Công ty may An Hưng (Yên Thành). Ngày 10/11 Bệnh nhân được làm test nhanh định kỳ tại công ty cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: Mệt mỏi.

8. Bệnh nhân M.T.K.H, nữ, sinh 1979. Địa chỉ: Hưng Lộc, TP Vinh. Ngày 8/12 Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng, mệt mỏi, ngày 10/12 Bệnh nhân gọi Trung tâm xét ngiệm dịch vụ đến nhà lấy mẫu làm xét nghiệm cho kết quả nghi ngờ, sau đó Bệnh nhân được TYT đến lấy mẫu gửi CDC cho kết quả khẳng định.

9. Bệnh nhân L.T.N, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân V.T.L, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân L.T.Y.N, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân S.T.H.M, nữ, sinh 2016. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

16. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1994. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

17. Bệnh nhân L.T.N.H, nữ, sinh 2009. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

18. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

19. Bệnh nhân V.T.Đ, nữ, sinh 1981. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

20. Bệnh nhân L.V.X, nam, sinh 1977. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân V.V.H, nam, sinh 1966. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1967. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân L.V.C, nam, sinh 1983. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

25. Bệnh nhân L.T.Đ, nam, sinh 1958. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

26. Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh 1971. Địa chỉ:Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân L.T.P, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân L.T.Đ, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân V.V.H, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Piềng Khử, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân V.V.D, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Chôm Lôm, Lạng Khê, Con Cuông. Ngày 10/12 Bệnh nhân được lấy mẫu sàng lọc cộng đồng gửi CDC . cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi.

32. Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1967. Địa chỉ: TT Con Cuông, Con Cuông. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Q.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân có triệu chứng: Đau đầu.

33. Bệnh nhân N.N.H, nam, sinh 2002. Địa chỉ: Nghi Ân, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.D.D đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, sốt, mất vị giác.

34. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh 1977. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.C.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, đau họng.

35. Bệnh nhân Đ.C.H, nam, sinh 2011. Địa chỉ: Cầu Giát, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.C.P đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

36. Bệnh nhân N.T.M, nữ, sinh 2018. Địa chỉ: Quỳnh Thạch, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.X.U đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh 2004. Địa chỉ: Châu Phong, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

38. Bệnh nhân L.T.H.H, nữ, sinh 2013. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.K.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.K.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: sốt, ho, mệt mỏi.

40. Bệnh nhân L.V.M, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.K.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

41. Bệnh nhân S.T.H, nữ, sinh 1987. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

42. Bệnh nhân N.T.A, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.B.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

43. Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh 2004. Địa chỉ: Công thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

44. Bệnh nhân N.T.C, nữ, sinh 1972. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.S đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

45. Bệnh nhân P.T.V, nam, sinh 2016. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.T.K.A đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, sổ mũi.

46. Bệnh nhân N.T.B, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Hiến Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.C.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, rát họng.

47. Bệnh nhân H.V.D, nam, sinh 1953. Địa chỉ: Nghi Thái, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng ho.

48. Bệnh nhân L.B.L, nam, sinh 2005. Địa chỉ: Nghi Phong, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.Q.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng ho, rát họng.

49. Bệnh nhân T.V.K, nam, sinh 2012. Địa chỉ: Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

50. Bệnh nhân H.S.T, nam, sinh 1976. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Vũng Tàu về ngày 3/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

51. Bệnh nhân H.Đ.H, nam, sinh 1981. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Vũn Tàu về ngày 3/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

52. Bệnh nhân H.Đ.V, nam, sinh 1987. Địa chỉ: Quỳnh Bảng, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân đi từ Vũn Tàu về ngày 3/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

53. Bệnh nhân N.V.B, nam, sinh 1985. Địa chỉ: Thanh An, Thanh Chương. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 9/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

54. Bệnh nhân Đ.T.X, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Nam Thanh, Nam Đàn. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 9/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

55. Bệnh nhân N.D.H, nam, sinh 1990. Địa chỉ: Trung Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Bình Dương về ngày 10/12. Bệnh nhân được cách ly. Bệnh nhân không có triệu chứng.

56. Bệnh nhân P.T.Đ, nữ, sinh năm 1954. Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về đến Yên Thành ngày 8/12. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho.

57. Bệnh nhân H.T.H, nữ, sinh năm 1954. Địa chỉ:Thị trấn Con Cuông, Con Cuông. Bệnh nhân từ TP HCM về đến Con Cuông ngày 7/11. Bệnh nhân không có triệu chứng.

58. Bệnh nhân C.V.T, nam, sinh 1993. Địa chỉ: Quỳnh Trang, Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 10/12. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

59. Bệnh nhân T.V.T, nam, sinh 1992. Địa chỉ: Nghĩa lâm, Nghĩa Đàn. Bệnh nhân đi từ Cần Thơ về ngày 10/12. Bệnh nhân đã được cách ly. Bệnh nhân có triệu chứng rát họng.

60. Bệnh nhân N.T.T, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Trù Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là lái xe tải đường dài đi từ Sóc Trăng về Nghệ An ngày 7/12. Bệnh nhân đươc cách ly Bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, rát họng.

61. Bệnh nhân B.T.T.N, nữ, sinh 1984. Địa chỉ: Tây Sơn, Hà Nội. Bệnh nhân về Nghệ An làm việc ngày 10/12. Ngay sau khi Bệnh nhân đến Nghệ An, Bệnh nhân cùng đoàn đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

62. Bệnh nhân L.H.T, nam, sinh năm 1977. Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân về Nghệ An làm việc ngày 10/12. Ngay sau khi Bệnh nhân đến Nghệ An, Bệnh nhân cùng đoàn đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

63. Bệnh nhân Đ.C.T, nam, sinh năm 1977. Địa chỉ: Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Bệnh nhân về Nghệ An làm việc ngày 10/12. Ngay sau khi Bệnh nhân đến Nghệ An, Bệnh nhân cùng đoàn đến BV Quốc Tế Vinh làm test nhanh và cho kết quả nghi ngờ dương tính. Sau đó Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm gửi CDC cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân không có triệu chứng.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến