Dòng sự kiện:
Tối 4/12, Nghệ An có 40 ca dương tính với COVID-19, trong đó 2 ca nhiễm cộng đồng
04/12/2021 19:29:48
Từ 6h00 đến 18h00 ngày 4/12, Nghệ An ghi nhận 40 ca dương tính mới với COVID-19 tại 13 địa phương. Trong đó có 2 ca cộng đồng tại TX. Thái Hòa, 38 ca đã được cách ly từ trước.

1. Bệnh nhân N.T.H.Q, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: khối xưởng 250, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. Bệnh nhân đi từ Phú Quốc về ngày 25/11. Bệnh nhân được theo dõi sức khỏe tại nhà. Ngày 3/12 Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, sổ mũi nên đến TYT phường làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm gửi BVĐK Quang Khởi cho kết quả khẳng định.

2. Bệnh nhân L.T.L, nữ, sinh 1955. Địa chỉ: khối xưởng 250, phường Quang Tiến, TX Thái Hòa. Bệnh nhân là mẹ và là F1 của Bệnh nhân N.T.H.Q được công bố cùng lúc. Ngay sau khi con Bệnh nhân có kết quả test nhanh dương tính tại TYT, Bệnh nhân được cán bộ y tế của trạm đến làm test nhanh cho kết quả dương tính. Sau đó Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả khẳng định. Bệnh nhân có triệu chứng: Mệt mỏi.

3. Bệnh nhân N.M.H, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Châu Tiến, Quỳ Châu. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Bệnh nhân không có triệu chứng.

4. Bệnh nhân V.T.V, nữ, sinh 2004. Địa Chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân sống trong khu vực phong tỏa được lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc. Bệnh nhân không có triệu chứng.

5. Bệnh nhân L.Đ.C, nam, sinh 1980. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.D đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

6. Bệnh nhân L.T.V.A, nữ, sinh 2005. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.D đã công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

7. Bệnh nhân L.C.V, nam, sinh 2009. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

8. Bệnh nhân L.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.T.T đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

9. Bệnh nhân V.Đ.P, nam, sinh 2014. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

10. Bệnh nhân H.V.D, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.C.M đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

11. Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh 1935. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

12. Bệnh nhân V.M.N, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.L đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

13. Bệnh nhân L.T.H.D, nữ, sinh 2010. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.V đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

14. Bệnh nhân L.V.L, nam, sinh 1991. Địa chỉ: Mường Nọc, Quế Phong. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.V.D đã được công bố trước đó . Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

15. Bệnh nhân L.T.M.H, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Sổ mũi.

16. Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Đà Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, rát họng.

17. Bệnh nhân B.A.P, nam, sinh 2003. Địa chỉ: Yên Sơn, Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Rát họng, ngạt mũi.

18. Bệnh nhân N.Đ.C, nam, sinh 2003. Địa chỉ: khối 5, TT Đô Lương, huyện Đô Lương. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.C đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Rát họng, ngạt mũi.

19. Bệnh nhân N.T.T, nữ, sinh 1993. Địa chỉ: Xóm 3, Nghi Đức, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân H.B.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt nhẹ.

20. Bệnh nhân H.T.L, nữ, sinh 1950. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

21. Bệnh nhân N.T.Q, nam, sinh 1979. Địa chỉ: Hưng Dũng, TP Vinh. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân L.H.H đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

22. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1964. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.Đ.L đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

23. Bệnh nhân T.Q.N, nam, sinh 1954. Địa chỉ: Nam Xuân, Nam Đàn. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

24. Bệnh nhân P.B.K, nữ, sinh 2012. Địa chỉ: Hưng Thịnh, Hưng Nguyên. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân P.V.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Sốt, mệt mỏi.

25. Bệnh nhân N.T.P, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Xóm Thái Thịnh, Nghi Thái, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.V.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, đau họng.

26. Bệnh nhân V.T.P Thảo, nữ, sinh 1985. Địa chỉ: Khánh Hợp, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.T đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

27. Bệnh nhân N.Đ.L, nam, sinh 1944. Địa chỉ: Khánh Hợp, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

28. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1990. Địa chỉ: Khánh Hợp, Nghi Lộc. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.X đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

29. Bệnh nhân V.T.T, nữ, sinh 2001. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

30. Bệnh nhân P.P.T, nam, sinh 2021. Địa chỉ: Quỳnh Tam, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân V.T.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

31. Bệnh nhân C.T.H, nữ, sinh 1980. Địa chỉ: Quỳnh Hoa, Quỳnh Lưu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân Đ.N.Đ đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, đau họng.

32. Bệnh nhân Đ.Q.D, nam, sinh 2007. Địa chỉ: Châu Bình, Quỳ Châu. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân N.T.N đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

33. Bệnh nhân T.Đ.P, nam, sinh 2008. Địa chỉ: Công Thành, Yên Thành. Bệnh nhân là F1 của Bệnh nhân T.Đ.V đã được công bố trước đó. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

34. Bệnh nhân Đ.N.H.T, nam, sinh 2019. Địa chỉ: Nghĩa Hoàn, Tân Kỳ. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 13/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

35. Bệnh nhân Đ.T.D.H, nữ, sinh 1978. Địa chỉ: Hưng Bình, TP Vinh. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 02/12. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Khàn giọng.

36. Bệnh nhân N.V.T, nam, sinh 1982. Địa chỉ: Long Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 28/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

37. Bệnh nhân D.H.C, nam, sinh 1984. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho, mệt mỏi.

38. Bệnh nhân D.H.B.P, nam, sinh 2020. Địa chỉ: Lĩnh Sơn, Anh Sơn. Bệnh nhân đi từ TP HCM về ngày 23/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

39. Bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1970. Địa chỉ: Mai Hùng, TX Hoàng Mai. Bệnh nhân đi từ Ninh Thuận về ngày 25/11. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân không có triệu chứng.

40. Bệnh nhân Đ.T.P, nữ, sinh 1963. Địa chỉ: Kim Thành, Yên Thành. Bệnh nhân đi từ Đồng Nai về ngày 2/12. Bệnh nhân được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Bệnh nhân có triệu chứng: Ho.

Theo CDC Nghệ An

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến