Dòng sự kiện:
TP HCM đề nghị được chậm, giãn nộp tiền sử dụng đất
17/11/2021 14:22:21
UBND TP HCM vừa có báo cáo Bộ Xây dựng các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản và đề nghị các giải pháp tháo gỡ khó khăn.

Theo báo cáo của UBND TP HCM, hiện hệ thống các quy định pháp luật còn bất cập, thiếu đồng bộ gây khó khăn trong việc ngăn chặn và đề xuất giải pháp xử lý những vi phạm trong hoạt động kinh doanh bất động sản, có thể hình thành những điểm nóng, phức tạp.

Cụ thể, một căn hộ bán cho nhiều người, việc này xuất phát từ sự bất cập của các quy định Luật Nhà ở 2005, Nghị định 90/2006/NĐ-CP đã tạo điều kiện và giao nhiều thẩm quyền cho chủ đầu tư như phê duyệt thiết kế kỹ thuật, miễn phép xây dựng khi đã được phê duyệt dự án, nghiệm thu hoàn thành công trình, huy động vốn… không qua sự kiểm soát của cơ quan nhà nước.

UBND TP HCM vừa báo cáo Bộ Xây dựng các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư kinh doanh bất động sản do chồng chéo của pháp luật cũng như ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với doanh nghiệp và thị trường bất động sản trên địa bàn và đề xuất các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn.

Dự án chưa hoàn chỉnh thủ tục pháp lý nhưng chủ đầu tư đã cho đặt cọc, giữ chỗ, hứa mua hứa bán… theo khoản 2 điều 55 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định: trước khi bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán, cho thuê mua. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho chủ đầu tư về nhà ở đủ điều kiện cho bán, cho thuê mua; trường hợp không đủ điều kiện phải nêu rõ lý do.

Tuy nhiên, nhiều chủ đầu tư dự án đã không thực hiện thủ tục và hồ sơ trình cơ quan thẩm quyền kiểm tra, xem xét thủ tục cho phép bán, cho thuê nhà ở hình thành trong tương lai mà áp dụng theo Điều 328 Luật Dân sự năm 2015 quy định đặt cọc là việc một bên giao bên (đặt cọc) giao cho bên kia (bên nhận cọc) một khoản tiền hoặc vật có giá trị khác (gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời gian để đảm bảo giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Để tạo điều kiện cho thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, hiệu quả, UBND TP kiến nghị Bộ Xây dựng tổng hợp báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ cho phép chậm nộp, giãn nộp tiền sử dụng sử dụng đất; hỗ trợ, miễn, giảm thuế; xem xét điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc hoặc kéo dài thời hạn cho vay để tháo gỡ khăn cho các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản chịu tác động của đại dịch COVID-19.

Cho phép chủ đầu tư đã hoàn thành việc bồi thường giải phóng mặt bằng đã có quyết định giao đất và hoàn thành nghĩa vụ tài chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xác nhận, đối với toàn bộ dự án hoặc một phần dự án, đang thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng được phép chuyển nhượng dự án hoặc một phần dự án tương ứng.

Cho phép nhà đầu tư khi nhận chuyển nhượng dự án để đầu tư xây dựng và khai thác mà không cần phải có chức năng kinh doanh bất động sản đối với các công trình văn hoá, giáo dục, y tế, trung tâm thương mại (không phải làm nhà ở)…

Ban hành quy định về thuế suất giao dịch bất động sản và số lượng bất động sản sở hữu để tạo động lực cho người dân khai báo đúng giá trị giao dịch, giao dịch chính thức, tăng nguồn thu từ giao dịch bất động sản và đảm bảo kinh doanh bất động sản minh bạch và lành mạnh.

Tác giả: Tú Ân

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến