Tường An: Năm 2016 đặt mục tiêu doanh thu 3.750 tỷ đồng
02/06/2016 10:00:23
ANTT.VN - Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An vừa qua đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Tin liên quan

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, theo đó, trong năm 2015, công ty ghi nhận mức sản lượng tiêu thụ đạt 164.132 tấn, đạt doanh thu 3.593 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 70 tỷ đồng, tăng 6,5 tỷ đồng so với năm trước (tương đương 10,25%).

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015. Cụ thể, 10,5 tỷ đồng được trích vào các quỹ, trong đó, quỹ đầu tư phát triển chiếm 10%, tương đương với 7 tỷ đồng và 5% được trích vào quỹ khen thưởng phúc lợi, tương đương 3,5 tỷ đồng, chi trả cổ tức 20%, tương đương với 37,96 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã phê duyệt tổng mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 là 444 triệu đồng. Trong đó, Chủ tịch HĐQT nhận thù lao 6 triệu đồng/tháng, Trưởng Ban kiểm soát và thành viên HĐQT nhận 4 triệu đồng/tháng.

Trong năm 2015, Công ty đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, do đó, Đại hội đồng cổ động quyết định khen thưởng cho HĐQT, BKS và Ban điều hành số tiền thưởng là 1.948 tỷ đồng.

Năm 2016, công ty đặt mục tiêu doanh thu đạt 3.750 tỷ đồng với sản lượng tiêu thụ 170.000 tấn và lợi nhuận đạt 65 tỷ đồng.

Ngoài ra, tại Đại hội này, Công ty đã thông qua bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Xuân Liễu, thay thế vị trí của ông Văn Tích Vĩnh trong HĐQT.

Quách Minh

Theo: ANTT/NĐT
Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến