Dòng sự kiện:
Văn phòng rải rác, Quốc Cường Gia Lai xin chậm nộp báo cáo tài chính
13/03/2017 13:28:13
ANTT.VN - SGDCK TPHCM đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2017.

Tin liên quan

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM đã nhận được công văn của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã chứng khoán: QCG) xin gia hạn công bố thông tin các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất niên độ 2017.

Lý do được Quốc Cường Gia Lai đưa ra về việc xin gia hạn này là do công ty có trụ sở chính ở Gia Lai, văn phòng đại diện tại TP.HCM và công ty con có hoạt động đầu tư dự án tại khắp vùng miền trong cả nước.

Do những đặc thù trên, việc tập hợp số liệu phục vụ công tác lập báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất của công ty mất rất nhiều thời gian. Do đó, công ty nhà Cường đô la đề nghị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho gia hạn thời gian công bố báo cáo tài chính.  

Cụ thể, QCG xin gia hạn báo cáo tài chính quý là 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý, gia hạn báo cáo tài chính bán niên được soát xét 60 ngày kể từ ngày kết thúc 6 tháng đầu năm tài chính và gia hạn báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán 100 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Theo quy định, đề nghị xin gia hạn công bố thông tin của Quốc Cường Gia Lai phải được sự chấp thuận bằng văn bản của UBCKNN và QCG phải thực hiện công bố thông tin ngay sau khi nhận được ý kiến của UBCKNN về vấn đề này.

Cổ phiếu QCG trên thị trường chứng khoán hiện đang được giao dịch ở mức 4.500 đồng/cổ phiếu. 

Thanh Hương


 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến