Dòng sự kiện:
Vĩnh Phúc ủy quyền cho cấp huyện quyết định giá đất
09/06/2023 13:08:44
Vĩnh Phúc ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định giá đất cụ thể để tính tiền cho một số trường hợp trên địa bàn tỉnh này. Quyết định có hiệu lực từ ngày 12/6.

Theo quyết định do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Khước vừa ký duyệt, Vĩnh Phúc ủy quyền cho UBND các huyện, thành phố trên địa bàn quyết định giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất; thu tiền sử dụng đất khi giao đất tái định cư; tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Ủy quyền cho cấp huyện xác định giá đất đối với diện tích vượt hạn mức khi nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân.

Khu vực hồ Đại Lải, Vĩnh Phúc (Ảnh: V.P).

UBND cấp huyện ở tỉnh Vĩnh Phúc còn được ủy quyền quyết định thành lập hội đồng thẩm định giá đất, bao gồm: Chủ tịch UBND cấp huyện làm chủ tịch hội đồng và lãnh đạo cơ quan tài chính cấp huyện làm thường trực hội đồng; lãnh đạo cơ quan tài nguyên và môi trường, các cơ quan chuyên môn cấp huyện có liên quan và lãnh đạo UBND cấp xã nơi có đất; tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất hoặc chuyên gia về giá đất và các thành viên khác do UBND cấp huyện quyết định.

Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện sẽ giúp UBND cấp huyện trong việc tổ chức xác định giá đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường được giao chủ trì hướng dẫn hoặc tham mưu cho UBND tỉnh Vĩnh Phúc giải quyết các vướng mắc trong việc tổ chức xác định giá cụ thể khi UBND các huyện, thành phố đề xuất, báo cáo.

Sở Tài chính hướng dẫn các huyện, thành phố trong việc lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thuê tư vấn đảm bảo theo các quy định hiện hành; định kỳ kiểm tra việc sử dụng nguồn kinh phí thuê tư vấn đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Định kỳ hàng năm (ngày 15/12), UBND các huyện, thành phố phải báo cáo kết quả thực hiện xác định giá đất cụ thể trên địa bàn, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, đánh giá báo cáo UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Quyết định trên có hiệu lực từ ngày 12/6 và được Vĩnh Phúc ban hành dựa trên Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6/5/2023 của Chính phủ về việc ủy quyền quyết định giá đất cụ thể.

Tác giả: Thế Kha

Theo: Dân Trí
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến