Dòng sự kiện:
'Vua tôm' Minh Phú lỗ gần 90 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2023
04/08/2023 10:39:38
Quý 2/2023, CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú (mã Upcom: MPC) đã thoát lỗ với lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,16 tỷ đồng. Tuy nhiên, tổng kết 6 tháng “vua tôm” vẫn lỗ lũy kế 88,12 tỷ đồng.

Trong quý 2/2023, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 2.349,9 tỷ đồng, giảm 47,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,16 tỷ đồng, giảm 93,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, biên lợi nhuận gộp giảm từ 19,9%, xuống còn 14,1%. Lợi nhuận gộp giảm 62,9% so với cùng kỳ, tương ứng giảm 561,9 tỷ đồng, xuống 330,8 tỷ đồng; doanh thu tài chính 12,4 tỷ đồng, giảm 18,8%, chi phí tài chính 50,15 tỷ đồng, giảm 41,5%; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 61,1%, còn 256,12 tỷ đồng và các hoạt động khác biến động không đáng kể.

CTCP Tập đoàn Thủy sản Minh Phú đã thoát lỗ với lợi nhuận sau thuế ghi nhận 10,16 tỷ đồng, Tuy nhiên, tổng kết 6 tháng “vua tôm” vẫn lỗ lũy kế 88,12 tỷ đồng.

Có thể thấy mặc dù MPC đã tiết giảm chi phí tài chính, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp nhưng lợi nhuận vẫn giảm mạnh, nguyên nhân lợi nhuận gộp lao dốc. 

Trong báo cáo tài chính vua tôm Minh Phú giải thích nguyên nhân hoạt động kinh doanh kém tích cực là do kết quả sản xuất kinh doanh của các công ty nuôi tôm thương phẩm như Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú Lộc An, Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú Kiên Giang và Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú Ninh Thuận không có hiệu quả. 

Tổng kết hai quý đầu năm 2023, Thủy sản Minh Phú ghi nhận doanh thu đạt 4.472,49 tỷ đồng, giảm 48,8% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 88,12 tỷ đồng do gánh khoản lỗ 98,28 tỷ đồng của quý 1.

Trong năm 2023, Thủy sản Minh Phú đặt kế hoạch doanh thu 12.789,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến 639,3 tỷ đồng. Như vậy, với việc ghi nhận lỗ trong nửa đầu năm 2022, Công ty còn cách rất xa kế hoạch lãi trong năm tài chính. 

Tính tới 30/6/2023, tổng tài sản của Thủy sản Minh Phú giảm nhẹ 1,9% so với đầu năm, xuống 19.432,7 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu tồn kho ghi nhận 5.607,5 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng tài sản; tài sản cố định ghi nhận 1.539,2 tỷ đồng, chiếm 14,8% tổng tài sản; tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.246,6 tỷ đồng, chiếm 11,9% tổng tài sản; các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 1.145,7 tỷ đồng, chiếm 11% tổng tài sản và các khoản mục khác.

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn giảm 1,2% so với đầu năm, tương ứng giảm 47 tỷ đồng, xuống 3.870,3 tỷ đồng và chiếm 37,1% tổng nguồn vốn. 

Tác giả: Hoài Thương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến