Bộ trưởng - Các bài viết về Bộ trưởng, tin tức Bộ trưởng

Bởi ANTT
Bộ trưởng - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Bộ trưởng nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
24/06/2019 21:53:09
Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cử thanh tra Bộ về giám sát công tác coi thi tại các tỉnh xảy ra tiêu cực vào năm 2018 như Sơn La, Hòa Bình.
1 2 3