chuyển nhượng cổ phần - Các bài viết về chuyển nhượng cổ phần, tin tức chuyển nhượng cổ phần

Bởi ANTT
chuyển nhượng cổ phần - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề chuyển nhượng cổ phần nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
02/04/2019 05:33:14
Tất cả tài liệu gửi đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của CTCP Cảng Quy Nhơn không hề đề cập đến việc Nhà nước sẽ thu hồi số cổ phần ở cảng Quy Nhơn bán sai cho Công ty CP đầu tư và khoáng sản Hợp Thành.
1 2 3