đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil - Các bài viết về đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil, tin tức đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil

Bởi ANTT
đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề đấu giá khoản nợ của Xuyên Việt Oil nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
17/02/2024 08:03:52
Giá khởi điểm của khoản nợ được Agribank đưa ra là 92,6 tỷ đồng, tức bằng với dư nợ hiện tại của Xuyên Việt Oil.
1 2 3