kiểm toán - Các bài viết về kiểm toán, tin tức kiểm toán

Bởi ANTT
kiểm toán - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề kiểm toán nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/10/2018 20:45:31
Một "siêu ủy ban" quản lý 1,5 triệu tỷ đồng tiền vốn liệu có siêu minh bạch và siêu trách nhiệm?
1 2 3