phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu - Các bài viết về phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu, tin tức phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu

Bởi ANTT
phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề phát hành riêng lẻ 40 triệu cổ phiếu nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
03/09/2022 19:00:19
Vì giao dịch phát hành riêng lẻ của VSC có tác động lớn làm pha loãng cổ phiếu đối với cổ đông hiện hữu nên SSI Research duy trì khuyến nghị Trung lập, với giá mục tiêu 1 năm là 46.500 đồng/cổ phiếu đối với cp VSC.
1 2 3