thu hồi - Các bài viết về thu hồi, tin tức thu hồi

Bởi ANTT
thu hồi - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề thu hồi nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
13/05/2022 11:26:52
Bộ Tài chính nêu rõ, hiện vốn tạm ứng quá hạn chưa thu hồi là 2.003,4 tỷ đồng; trong đó, nhiều khoản quá hạn lâu năm do dự án bị đình hoãn, dừng thực hiện, chủ đầu tư giải thể, nhà thầu phá sản...
1 2 3