trường đại học - Các bài viết về trường đại học, tin tức trường đại học

Bởi ANTT
trường đại học - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề trường đại học nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
08/05/2018 13:00:55
Nhiều trường đại học hiện nay đang khuyết vị trí hiệu trưởng do người cũ đã hết tuổi quản lý nhưng chưa bổ nhiệm người mới. Thời gian khuyết này kéo dài gần cả năm nay.
1 2 3 4