vốn oda - Các bài viết về vốn oda, tin tức vốn oda

Bởi ANTT
vốn oda - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề vốn oda nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
06/07/2019 16:15:06
ODA dành cho nông nghiệp được tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, nâng cấp cơ sở hạ tầng, năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, trình độ sản xuất cho nông dân...
1 2 3