Vũ Hồng Thanh - Các bài viết về Vũ Hồng Thanh, tin tức Vũ Hồng Thanh

Bởi ANTT
Vũ Hồng Thanh - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề Vũ Hồng Thanh nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
12/08/2019 20:54:10
Các ý kiến thảo luận tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành phương án UBCKNN trực thuộc Bộ Tài chính nhưng chỉnh lý theo hướng bổ sung thêm một số quyền hạn, nhiệm vụ.
  • Bởi 03/11/2017 15:09:14
    Điều các đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt cần là cơ chế, chứ không xin kinh phí. Có cơ chế thì sẽ tạo ra nguồn lực, động lực phát triển.
1 2 3