xây dựng - Các bài viết về xây dựng, tin tức xây dựng

Bởi ANTT
xây dựng - antt.vn cập nhật tin tức về chủ đề xây dựng nhanh chóng, chính xác và đầy đủ nhất
11/02/2019 14:09:19
Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý hàng nghìn tỷ đồng sau kiểm toán 35 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT trong đó có dự án tỷ lệ xử lý tài chính lên đến 27% tổng giá trị dự án được kiểm toán.
1 2 3