ABBank sẽ phát hành 52 triệu cổ phiếu thưởng để tăng vốn lên 5.320 tỷ đồng
09/07/2016 10:18:53
ANTT.VN - NHNN chấp thuận việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank) từ 4,797 tỷ đồng lên 5,320 tỷ đồng theo phương án phát hành khoảng 52 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông.

Tin liên quan

Theo văn bản này, NHNN chấp thuận việc ABBank tăng vốn điều lệ từ 4.797.999.760 đồng lên 5,320 tỷ đồng theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ABBank thông qua tại Nghị quyết ngày 27/4/2015.

Văn bản của NHNN có hiệu lực trong thời gian 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép hoặc nếu Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP An Bình thông qua việc thay đổi phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Được biết, ĐHĐCĐ thường niên của ABBank đã thống qua phương án phát hành khoảng 52 triệu cp thưởng cho cổ đông để tăng vốn lên 5,320 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng cho cổ đông là khoảng 13%.

Diệu Ly 

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đang phổ biến