Dòng sự kiện:
11/09/2018 06:00:50
Tại phiên tòa, bị cáo Phan Bá Tòng cho rằng cáo trạng nêu chưa đúng bản chất của sự việc, đồng thời xác định, bản thân chỉ nợ ngân hàng tiền vay nuôi cá, không phải nợ tiền xuất khẩu.
1 2 3 4 5