Dòng sự kiện:
03/01/2019 18:17:16
Dù nguyên đơn là một người dân đã được tòa án tuyên thắng kiện nhưng suốt 1 năm qua, bị đơn thua kiện là chủ tịch UBND TP Đông Hà (Quảng Trị) vẫn không thi hành án.
1 2 3 4 5