Dòng sự kiện:
25/09/2018 14:42:22
Thả chó giữa chung cư và khi được nhắc nhở thì chủ nhà lập tức tấn công, thả chó.
1 2 3 4