Dòng sự kiện:
12/01/2019 14:05:07
Lãnh đạo Học viện Âm nhạc Huế đã thừa nhận những sai sót và rút kinh nghiệm trong công tác quy hoạch cán bộ của đơn vị.
1 2 3 4