Dòng sự kiện:
13/12/2018 12:07:40
Người dân mắc kẹt giữa kết luận của hai cơ quan quản lý nhà nước vì có sự đối nhau, khiến thửa đất của họ có sổ đỏ nhưng cũng không thể sang tên đổi chủ.
1 2 3 4