Dòng sự kiện:
29/05/2020 11:13:29
Chuyện khôi hài trên xảy ra tại xã Phong Thịnh nhưng hàng chục năm qua vẫn chưa được chính quyền huyện Thanh Chương (tỉnh Nghệ An) giải quyết dứt điểm khiến cho người dân đằng đẵng “đội đơn” đi... “kêu cứu”!
1 2 3 4