Dòng sự kiện:
22/08/2017 11:07:58
Tham gia gói hỗ trợ tài chính với thủ tục vay đơn giản theo tư vấn của nhân viên FE-Credit, một khách hàng nhận “quả đắng” với lãi suất vay 3,75%/tháng và phải trả trong thời hạn dài hơn tư vấn ban đầu tới 2 năm.
1 2 3 4