Dòng sự kiện:
11/07/2019 13:07:25
Buộc khách hàng phải sửa xe ở xưởng mà hãng bảo hiểm liên kết, từ chối bồi thường bằng những lỗi theo kiểu 'vạch lá tìm sâu'... là phản ánh của độc giả Phan Hải Linh về hãng bảo hiểm BSH Thăng Long.
1 2 3