Dòng sự kiện:
16/04/2020 21:46:07
Quyết định tạm ngừng cấp ngân sách cho WHO sẽ càng khiến uy tín, vị thế của Mỹ trên trường quốc tế suy giảm.
6 7 8 9 10