Dòng sự kiện:
05/11/2019 10:15:42
Khi ông Trump tuyên bố muốn cả thế giới biết nội dung cuộc điện đàm giữa ông và Tổng thống Ukraine, các cố vấn Nhà Trắng cảm thấy hoảng sợ.
5 6 7 8 9