Bộ ngành, địa phương nào lập dự toán ngân sách “vô tội vạ”?
21/07/2016 09:08:03
Báo cáo Kiểm toán nhà nước cho biết, tại một số Bộ, cơ quan trung ương, địa phương lập dự toán không đầy đủ, bố trí vốn cho một số dự án chưa đủ điều kiện, sai nội dung nguồn vốn đầu tư...

Tin liên quan

Ảnh minh họa.

Báo cáo kết quả kiểm toán, quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2014 vừa được Kiểm toán Nhà nước công bố cho thấy, tại một số bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn tồn tại tình trạng lập dự toán không đầy đủ, danh mục dự án đề xuất bố trí vốn không sát thực tế nên phải điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch vốn, hay giao dự toán chưa phù hợp với danh mục dự kiến kế hoạch vốn.

Ngoài ra, có những đơn vị không phân bổ, khai chi tiết kế hoạch vốn ngay từ đầu năm; trong năm không phân bổ hoặc phân bổ vốn thấp hơn quy định.

Có những bộ, ngành, địa phương bố trí vốn cho một số dự án chưa đủ điều kiện, sai nội dung nguồn vốn đầu tư, không tuân thủ thứ tự ưu tiên, thiếu căn cứ hoặc không sát thực tế.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra, Bộ Ngoại giao chưa lập dự toán cho 2 dự án mua nhà tại nước ngoài (Luông Pha Băng - Lào và Hà Lan); Kho bạc nhà nước chưa lập dự toán cho 32 dự án hoàn thành trước 31/12/2012.

Tại Bộ Nội vụ, Dự án Viện nghiên cứu và Phát triển Trường Đại học Nội vụ Hà Nội chuyển nguồn sang năm 2015 thực hiện 25 tỷ đồng; Kho bạc nhà nước với 13 dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2014 bố trí chưa đủ vốn, phải điều chỉnh tăng 26,2 tỷ đồng, 15 dự án khởi công mới giải ngân chậm phải điều chỉnh giảm 203,1 tỷ đồng, 15 dự án hoàn thành bố trí vốn thừa so với nhu cầu thực tế nên phải điều chỉnh giảm 13,3 tỷ đồng và Bộ Kế hoạch Đầu tư hủy kế hoạch vốn 12,1 tỷ đồng.

Một số dự án có trong danh mục dự kiến kế hoạch nhưng không được giao dự toán như tại Kho bạc nhà nước với 3 dự án hoàn thành trước 31/12/2012; Bộ Kế hoạch Đầu tư 1 dự án, một số dự án không có trong danh mục nhưng lại được giao dự toán như tại Bộ Kế hoạch Đầu tư với 16 dự án.

Một số địa phương bố trí vốn cho một số dự án chưa đủ điều kiện như tại Quảng Bình với 455 dự án (cấp huyện, xã), Hậu Giang 117 dự án, TP. Đà Nẵng 79 dự án, Nam Định 61 dự án, Cần Thơ 43 dự án, TP. Hải Phòng 22 dự án, Bình Định 12 dự án, Lạng Sơn 10 dự án, Quảng Ninh 7 dự án, Phú Yên 06 dự án, Thanh Hóa 06 dự án, Quảng Nam 5 dự án...

Vượt mức vốn giai đoạn 2011-2015 như tại Bộ Công thương với Dự án cơ sở 2 tại Bắc Ninh giai đoạn 2012-2015 của Viện nghiên cứu Da Giày vượt 5,3 tỷ đồng; Dự án nhà học lý thuyết 7 tầng Trường Cao đẳng Công Thương TP.HCM vượt 10 tỷ đồng; Dự án giai đoạn I Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm vượt 22,5 tỷ đồng; Dự án cơ sở II (giai đoạn I) Trường đại học Công nghiệp Quảng Ninh vượt 15,9 tỷ đồng…

Một số đơn vị giao dự toán chậm, điều chỉnh, bổ sung nhiều lần trong năm như: Bộ Nội vụ 3 lần, Bộ Thông tin và Truyền thông 53 lần, Đại học Quốc gia Hà Nội 11 lần, Đại học Quốc gia TP.HCM 7 lần, Bộ Y tế 14 lần, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 10 lần, Bộ Khoa học và Công nghệ 10 lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo 20 lần.

Báo cáo của Kiểm toán nhà nước cũng cho thấy, nhiều địa phương giao chỉ tiêu biên chế cao hơn chỉ tiêu do Bộ Nội vụ giao.

Chẳng hạn như TP.HCM, UBND thành phố giao chỉ tiêu biên chế vượt so với chỉ tiêu do Bộ Nội vụ giao 4.599 biên chế; thành phố Đà Nẵng vượt 498 biên chế; Bình Dương vượt 636 biên chế; Vĩnh Phúc vượt 407 biên chế; Kon Tum vượt 227 biên chế; Bình Phước vượt 255 biên chế.

 

Theo Bizlive

Thích và chia sẻ bài viết này :
Đang phổ biến