Dòng sự kiện:
Bộ Tài chính công bố dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024
22/12/2023 06:11:18
Năm 2024, Bộ Tài chính dự toán tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1,7 triệu tỷ đồng và chi ngân sách Nhà nước là 2,12 triệu tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2715 về việc công bố công khai dự toán ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2024.

Cụ thể, tổng thu cân đối NSNN là 1,7 triệu tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 1,44 triệu tỷ đồng; thu từ dầu thô 46.000 tỷ đồng; thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu là 204.000 tỷ đồng; thu viện trợ: 6.575 tỷ đồng.

Tổng chi NSNN là 2,12 triệu tỷ đồng. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 677.349 tỷ đồng; chi trả nợ lãi 111.714 tỷ đồng; chi viện trợ 2.200 tỷ đồng; chi thường xuyên 1,17 triệu tỷ đồng; chi cải cách tiền lương và điều chỉnh tiền lương, một số chế độ trợ cấp, phụ cấp, chính sách an sinh xã hội 74.048 tỷ đồng.

Năm 2024, Bộ Tài chính dự toán tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước là 1,7 triệu tỷ đồng và chi ngân sách Nhà nước là 2,12 triệu tỷ đồng.

Trước đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết 104 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2024.

Bên cạnh các chỉ tiêu về thu, chi NSNN, Quốc hội quyết định mức bội chi NSNN là 399.400 tỷ đồng, tương đương 3,6% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Bao gồm bội chi ngân sách trung ương là 372.900 tỷ đồng, tương đương 3,4% GDP. Bội chi ngân sách địa phương là 26.500 tỷ đồng, tương đương 0,2% GDP. Tổng mức vay của NSNN là 690.553 tỷ đồng.

Quốc hội giao Chính phủ tập trung điều hành chính sách tài khóa chủ động, hợp lý, linh hoạt, hiệu quả; phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, nhịp nhàng với chính sách tiền tệ và các chính sách khác; kịp thời ứng phó với biến động phức tạp của tình hình trong nước và ngoài nước, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Tác giả: Trần Thị Tú Anh

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến