Dòng sự kiện:
Quảng Bình được giao hơn 4.800 tỷ đồng đầu tư vốn ngân sách Nhà nước
14/12/2023 12:48:15
Năm 2024, tỉnh Quảng Bình được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 4.864.191 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 3.276.825 triệu đồng.

Ngày 11/12/2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1603/QĐ-TTg về việc kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024. Tỉnh Quảng Bình được giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 4.864.191 triệu đồng, trong đó vốn ngân sách địa phương 3.276.825 triệu đồng, vốn ngân sách Trung ương 1.587.366 triệu đồng.

Từ nguồn vốn được giao, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh Quảng Bình phân bổ kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Trung ương năm 2023 đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, dứt khoát không dàn trải, manh mún, chia cắt, không để xảy ra tiêu cực, tuân thủ điều kiện, thứ tự ưu tiên quy định; rà soát, cắt giảm kế hoạch vốn của các dự án triển khai chậm để bổ sung vốn cho các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho các dự án quan trọng Quốc gia, dự án trọng điểm, dự án đường cao tốc, dự án kết nối, có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, có khả năng hấp thụ vốn, bảo đảm đúng quy định và giải ngân hết kế hoạch vốn được giao…

Năm 2023, tỉnh Quảng Bình có 17/21 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra, còn 4 chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch. Trong đó thu ngân sách chỉ đạt 5.700 tỷ đồng, bằng khoảng 80% kế hoạch dự toán của HĐND tỉnh Quảng Bình giao và chỉ bằng 63,5 % so với cùng kỳ năm 2022.

So với kế hoạch, ngân sách tỉnh Quảng Bình hụt thu hơn 1.300 tỷ đồng. Hiện tỷ lệ giải ngân đến cuối tháng 11/2023 của tỉnh Quảng Bình chỉ đạt 47% kế hoạch vốn tỉnh triển khai, bao gồm cả kế hoạch vốn kéo dài (đạt 61,7% kế hoạch Trung ương giao).

Nhiều công trình, dự án ở Quảng Bình dang dở đang chờ nguồn vốn của năm 2024.

Tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình khóa XVIII vừa qua đã xem xét tờ trình của UBND tỉnh và thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2024, với nguồn vốn hơn 2.648 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh quản lý. Nguồn vốn ưu tiên cho hoạt động xây dựng cơ bản, bố trí vốn cho đối ứng các dự án ODA, các dự án hoàn thành trong năm 2024 và công trình trọng điểm…

Bên cạnh đó, HĐND tỉnh cũng đã xem xét tờ trình, thông qua Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương và đối ứng ngân sách tỉnh năm 2024 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng Nông thôn mới, với nguồn vốn phân bổ năm 2024 hơn 163 tỷ đồng. Mức vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững và phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Bình cũng được thống nhất thông qua tại kỳ họp.

Quảng Bình đặt ra chỉ tiêu kinh tế cho năm 2024 cụ thể như:  Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) đạt 7,0 - 7,5%; Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,0 - 3,5%; Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 8,0 - 8,5%; Giá trị sản xuất dịch vụ tăng 7,5 - 8,0%; Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 18,8%; Công nghiệp - xây dựng: 32,2%; Dịch vụ: 49,0%: Thu ngân sách trên địa bàn đạt 6.100 – 6.300 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 31.000 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt 65 - 66 triệu đồng/năm.

Xuân Hương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến