Dòng sự kiện:
11/09/2019 18:00:48
Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Tuý nhấn mạnh điều này khi đề cập quy trình thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Hồ Văn Năm.
2 3 4 5 6