Dòng sự kiện:
11/07/2019 20:54:04
HĐND TP Đà Nẵng đã bỏ phiếu thông qua việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Bá Cảnh.
2 3 4 5 6