Dòng sự kiện:
14/02/2019 06:02:19
Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên Ri Yong Ho, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Triều Tiên từ ngày 12-14/2.
  • Bởi 10/02/2019 15:42:48
    Ngoại giao ngày nay không chỉ nắm vững kế sách “giữ nước từ sớm, từ xa” nhằm tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển mà còn góp phần đi sâu giải quyết những đòi hỏi, nhu cầu bức thiết của cuộc sống.
  • Bởi 10/02/2019 14:23:06
    'Với sự chỉ đạo tâm huyết, quyết liệt, đầy nhiệt huyết của Thủ tướng thì không Bộ trưởng, Tư lệnh ngành nào đứng ngoài cuộc được...', Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) Mai Tiến Dũng chia sẻ.
  • Bởi 10/02/2019 10:13:31
    Sau một năm được ban hành, Nghị quyết số 18-NQ/TW đã được triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc ở tất cả các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị, bước đầu đạt kết quả tích cực, có sức lan tỏa.
1 2 3 4