Dòng sự kiện:
11/06/2019 08:09:25
ĐBQH cho rằng, việc quan trọng giúp phát triển, thu hút, trọng dụng người tài là phải tháo gỡ rào cản, không cần tiêu chuẩn viên chức.
1 2 3 4 5