Dòng sự kiện:
31/07/2019 19:11:42
Khối ngoại sau phiên bán ròng hôm qua đã trở lại mua ròng trên cả 3 sàn với tổng giá trị gần 60 tỷ đồng. Lực mua khối ngoại tập trung vào HPG (54,9 tỷ đồng), VRE (30,2 tỷ đồng).
3 4 5 6 7