Dòng sự kiện:
25/11/2019 07:02:10
Để tái cơ cấu danh mục đầu tư, CTCP Quản lý Quỹ đầu tư Đỏ đăng kí bán 2,06 triệu cổ phiếu VGC, tuy nhiên mới bán được 18.890 đơn vị do không đạt được mức giá kì vọng.
1 2 3 4 5