Dòng sự kiện:
18/01/2020 14:55:15
Với hành vi tạo nhiều tài khoản để liên tục mua bán, giao dịch khớp lệnh đối ứng giữa các tài khoản để tạo cung cầu giả, ông Vũ Thái đã bị phạt hành chính với số tiền là 550 triệu đồng.
1 2 3 4 5