Dòng sự kiện:
10/09/2019 07:01:50
Cả 2 cá nhân đều bị phạt vì báo cáo không đúng thời hạn khi sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu đang lưu hành có quyền biểu quyết của công ty đại chúng.
  • Bởi 05/09/2019 11:02:19
    Cụ thể, MB sẽ phát hành 43,2 triệu cổ phiếu ESOP với giá phát hành bằng mệnh giá (10.000 đồng/cp). Tỷ lệ phát hành tương đương với 2% vốn điều lệ.
  • Bởi 05/09/2019 09:01:18
    Có thể các NHTM đã sở hữu chéo các trái phiếu của nhau, mục đích là để gia tăng nguồn huy động và nâng cao tỷ trọng vốn trung và dài hạn, đối phó với yêu cầu giảm tỷ trọng vốn ngắn hạn cho vay trung vào dài hạn.
  • Bởi 05/09/2019 08:02:57
    Trong tháng 8, thanh khoản thị trường đạt trung bình dưới 3.000 tỷ đồng, giảm khoảng 10% so với tháng 7, cộng thêm áp lực bán ròng của khối ngoại khiến chỉ số chung VN-Index chốt ở 983 điểm.
1 2 3 4 5