Dòng sự kiện:
15/06/2019 16:32:24
Diễn biến TTCK Quý II/2019 kém thuận lợi đang ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của khối CTCK, nhất là mảng môi giới, tự doanh. Đặc biệt, khoản đánh giá các tài sản tài chính thông qua lãi/lỗ dự báo giảm mạnh.
2 3 4 5 6