Dòng sự kiện:
19/03/2020 17:00:07
Trước ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến thị trường chứng khoán Việt Nam giảm điểm mạnh, Bộ Tài chính vừa ban hành quyết định giảm giá và miễn hoàn toàn không thu đối với 15 loại dịch vụ chứng khoán.
2 3 4 5 6