Dòng sự kiện:
20/04/2021 20:06:28
Do quy định tỷ trọng tối đa của mỗi nhóm ngành trong rổ VNDiamond là 40%, nên các cổ phiếu ngân hàng đã có trong danh mục sẽ bị giảm tỷ trọng.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4