Dòng sự kiện:
25/04/2020 14:40:47
Thị giá cổ phiếu ANV giảm 28%, ông Doãn Tới, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Việt muốn mua vào 4,5 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận, từ ngày 29/4 - 25/5.
1 2 3 4