Dòng sự kiện:
21/06/2019 20:04:09
Với nhu cầu huy động vốn ngày một lớn của nhiều doanh nghiệp, thị trường trái phiếu trở nên sôi động hơn hẳn, nhưng cũng đồng thời lộ ra hiện trạng phân tán, thiếu minh bạch thông tin trên thị trường này.
1 2 3 4