Dòng sự kiện:
15/11/2018 17:01:58
Quá trình soạn thảo các văn bản pháp luật về thị trường chứng khoán nói chung và điều kiện chào bán cổ phiếu ra công chúng nói riêng thường có độ trễ so với thị trường nên thiếu tính dự báo và dẫn dắt.
1 2 3 4