Dòng sự kiện:
17/05/2018 22:00:47
Công bố của HNX cho thấy, chỉ có 10 nhà đầu tư (toàn bộ là nhà đầu tư cá nhân) đăng ký mua cổ phần của Tổng công ty Hàng không Việt Nam tổng khối lượng là 272,000 quyền mua, chỉ bằng 0.07% tổng khối lượng chào bán.
1 2 3 4