Dòng sự kiện:
13/01/2018 19:00:28
Trong suốt những năm qua, hai nhà địa chất học Heinrich Frank và Amilcar Adamy đã liên tục thực hiện những khám phá độc lập về những chiếc hang đào bí ẩn này với cùng giả thiết về một loài động vật thượng cổ.
1 2 3 4 5