Dòng sự kiện:
02/01/2018 09:35:53
Hàng loạt tác phẩm được thực hiện bởi những danh họa hàng đầu thế giới sắp được đem ra đấu giá với con số ước đạt 1 tỷ USD (gần 23.000 tỷ đồng).
2 3 4 5 6