Dòng sự kiện:
25/12/2017 08:48:49
Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo với các bức tường được trang trí bằng 30 tấn miếng gốm sứ, chén, bát vỡ.
3 4 5 6 7