Dòng sự kiện:
01/11/2017 19:39:40
Về việc Công ty Cổ phần Khoáng sản gạch men Thừa Thiên – Huế vẫn tiến hành khai thác khoáng sản dù giấy phép đã hết hạn, cơ quan chức năng cho rằng, vì chưa phát hiện nên chưa thể xử lý?
1 2 3 4