Dòng sự kiện:
03/10/2020 11:39:22
Liệu còn bao nhiêu vụ nâng khống thiết bị y tế chưa được phát hiện? Kẽ hở nào trong liên doanh liên kết ở bệnh viện khiến các đối tượng trục lợi trên thân xác người bệnh?
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4