Dòng sự kiện:
19/05/2019 06:00:48
Ngoài 4 phụ nữ bị bắt, còn 1 đối tượng khác (chưa xác định nơi cư trú) đã được các đối tượng khai ra. Người này đã rời đi trước đó do cuộc sống 'quá khổ'.
1 2 3 4