Dòng sự kiện:
15/01/2019 06:00:37
Nguyên Giám đốc BVĐK tỉnh Hòa Bình cho rằng: 'Bản thân chuyên khoa ngoại, ai phụ trách lĩnh vực nào thì chịu trách nhiệm lĩnh vực đó, có vấn đề gì thì báo cáo tôi'.
1 2 3 4