Dòng sự kiện:
11/01/2020 08:03:23
Phan Văn Anh Vũ chấp nhận mức án tòa tuyên phạt, bị cáo chỉ xin HĐXX tha cho cựu lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
1 2 3 4