Dòng sự kiện:
16/11/2018 20:08:59
Hùng Anh và Hạnh 'nổ' quen lãnh đạo, thành lập công ty dịch vụ để kí hợp đồng dịch vụ… giãn nợ, giảm nợ ngân hàng, thậm chí khiến tài sản thế chấp quá hạn không bị phát mãi để chiếm đoạt tài sản của nhiều người.
1 2 3 4 5