Dòng sự kiện:
10/03/2019 07:00:25
Trong thời gian làm lãnh đạo, ông Ngạn bị cho đã chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập các phiếu chi không đúng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
1 2 3 4 5