Dòng sự kiện:
11/09/2017 19:54:34
Hàng năm, huyện miền núi Vũ Quang (Hà Tĩnh) nhận được chính sách hỗ trợ mua cây giống để phát triển các cây ăn quả chủ lực nhưng thực tế, số lượng cây trồng tại vườn đồi lại thấp hơn so với số được kê khai hỗ trợ.
1 2 3 4 5