Dòng sự kiện:
03/04/2018 06:01:22
CTCP Hùng Vương (HVG) mới đây vừa có công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình phương án khắc phục lỗ luỹ kế. Đây chính là "bước đường cùng" của Hùng Vương khi đang phải đối mặt với khoản lỗ 713 tỷ đồng.
1 2 3 4 5