Dòng sự kiện:
11/08/2019 10:44:08
Không chỉ bị Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang chấm dứt hợp đồng, Công ty TNHH Xây dựng Thái Bình Dương (gọi tắt là Xây dựng Thái Bình Dương) còn bị xử phạt với số tiền hơn 42 triệu đồng do thi công chậm tiến độ.
1 2 3 4 5