Dòng sự kiện:
16/09/2017 09:47:46
Sau khi thoái bớt vốn tại 2 công ty con là FPT Trading và FPT Retail vào cuối năm nay, kết quả kinh doanh hợp nhất của FPT dự kiến sẽ có nhiều thay đổi trong năm 2018.
1 2 3 4 5