Dòng sự kiện:
06/06/2018 06:01:27
Tổng Công ty CP Phong Phú là cổ đông sáng lập Công ty CP đầu tư phát triển Phong Phú, chủ đầu tư “siêu” dự án nhà ở Đồng Mai, Hà Đông, với quy mô 226ha.
1 2 3 4 5