Dòng sự kiện:
17/04/2019 08:17:50
Trong danh sách 730 doanh nghiệp đã cổ phần hóa (CPH) nhưng chưa đưa cổ phiếu lên giao dịch trên thị trường chứng khoán, có những doanh nghiệp quy mô lớn như Cienco 1.
1 2 3 4