Dòng sự kiện:
12/06/2018 15:39:48
Xuất phát từ nền tảng chuỗi các dịch vụ thương mại, chuyển sang đầu tư bất động sản với nhiều tai tiếng, Tập đoàn Lã Vọng gây bất ngờ với tham vọng đầu tư dự án BT nhiều nghìn tỷ đồng, để đổi lại quỹ đất đối ứng.
1 2 3 4