Dòng sự kiện:
10/02/2019 06:17:58
Sau khi vợ ông Trịnh Văn Quyết là bà Lê Thị Ngọc Diệp hoàn thành xong việc thoái toàn bộ vốn khỏi công ty của chồng, FLC Faros cũng đã báo lãi giảm hơn 78% năm 2018, chỉ hoàn thành 53% chỉ tiêu lợi nhuận.
1 2 3 4