Dòng sự kiện:
21/09/2017 05:59:31
Từ mức lỗ hơn 203 tỉ đồng tại thời điểm kết thúc năm 2016, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem) đã có lãi sau thuế trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, gánh nặng nợ nần tại các dự án của tập đoàn vẫn là rất lớn.
1 2 3 4