Dòng sự kiện:
16/08/2019 12:20:01
Tổng công ty Sông Hồng giảm vốn do hoàn trả một phần vốn góp của cổ đông Nhà nước do Tổng công ty thực hiện chuyển Trường trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về trực thuộc Bộ Xây dựng theo quyết định đã ký.
1 2 3 4