Dòng sự kiện:
04/09/2019 12:05:13
Dẫn đầu danh sách doanh nghiệp có số nợ thuế lớn là CTCP xây dựng 1 Hà Tĩnh nợ gần 10 tỷ đồng. Tiếp đến là CTCP xây dựng và đầu tư Hà Tĩnh nợ hơn 7,8 tỷ đồng; Công ty TNHH MTV Sắt Vũ Quang nợ gần 6 tỷ đồng...
2 3 4 5 6