Eximbank “đòi nợ” hơn 50 tỷ đồng tiền công của dàn sếp cũ
10/04/2017 05:36:44
ANTT.VN - Eximbank đang lên kế hoạch đòi lại” 52 tỷ đồng tiền thù lao đã chỉ trả vượt mức được phê duyệt cho dàn lãnh đạo cũ trong 3 năm vừa qua.

Tin liên quan

Ảnh minh họa.

Eximbank cho biết, trong 3 năm vừa qua, ngân hàng này đã chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát vượt 52 tỷ đồng so với kế hoạch đã được phê duyệt. Cụ thể, năm 2013, quỹ thù lao được ĐHCĐ phê duyệt là 9,88 tỷ đồng. Tuy nhiên, trên thực tế, mức thù lao mà đơn vị này đã chi trả cho các lãnh đạo trong năm này đã lên tới 34,3 tỷ đồng.

Tương tự, năm 2014, quỹ thù lao cho các vị trí quản lý cấp cao của Eximbank chỉ khoảng 841 triệu đồng nhưng mức thực chi lại lên tới gần 35 tỷ đồng.

Đối với, năm 2015, mức thực chi này là 24,6 tỷ đồng mặc dù mức thù lao được phê duyệt chỉ vào khoảng 600 triệu đồng.

Như vậy, từ năm 2013 đến 2015, Eximbank đã chi tổng cộng khoảng 94 tỷ đồng thù lao cho HĐQT và BKS nhiệm kỳ cũ, trong khi tổng mức phải chi theo quy định là 11,3 tỷ đồng. Như vậy, Eximbank đã chi thù lao vượt 82,56 tỷ đồng.

Để xử lý vấn đề này, HĐQT Eximbank đang đề xuất ĐHCĐ phê duyệt tổng mức thù lao trong các năm 2013, 2014 và 2015 là 14 tỷ đồng/năm, trong đó 10 tỷ cho HĐQT và 4 tỷ cho BKS. Tổng mức thù lao nói trên được chia đều cho các thành viên trong từng nhóm. Đối với số đã nhận vượt, Eximbank sẽ yêu cầu các lãnh đạo nhiệm kỳ trước phải nộp lại gần 52 tỷ đồng.

Được biết, theo quy định, toàn bộ số tiền thù lao hơn 82,56 tỷ đồng đã chi trả vượt mức đều phải được thu hồi lại, tuy nhiên HĐQT Eximbank giải thích trong tờ trình ĐHCĐ cho rằng, ngân hàng cần phải có một mức thù lao tối thiếu để đảm bảo hoạt động của HĐQT và BKS.

Trong tài liệu, nhà băng này cũng đề xuất mức thù lao năm 2016 của HĐQT gồm 9 thành viên là 10 tỷ đồng, Ban kiểm soát 4,5 tỷ đồng. Đối với mức thù lao năm 2017, HĐQT đề xuất là 2% lợi nhuận trước thuế nhưng không thấp hơn 12 tỷ đồng. 

 

Diệu Ly

Thích và chia sẻ bài viết này :
Tags :
Tin liên quan
Đóng góp bài vở cho tòa soạn vui lòng gửi vào email: toasoan@antt.vn
Đang phổ biến