Dòng sự kiện:
Giải quyết khiếu nại, tố cáo nhân sự ĐBQH theo nguyên tắc bảo mật
05/01/2021 10:03:25
Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia sẽ xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) đối với nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV theo nguyên tắc bảo mật.

Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ Nhất. Ảnh QH

Các cuộc họp được tổ chức công khai

Chiều 4/1, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo của Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp phiên thứ Nhất. Trình bày Nghị quyết thành lập Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, Tiểu ban gồm 10 thành viên do Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia Phùng Quốc Hiển làmTrưởng Tiểu ban; Phó Trưởng Tiểu ban Thường trực là Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình và 8 Ủy viên Tiểu ban. Tiểu ban sẽ kết thúc hoạt động khi Hội đồng Bầu cử Quốc gia kết thúc hoạt động.

Theo ông Dương Thanh Bình, dự thảo Quy chế làm việc của Tiểu Ban quy định nguyên tắc, hình thức làm việc, chế độ báo cáo, cách thức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tiểu ban trong việc giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định của pháp luật.

Tiểu ban chịu trách nhiệm tiếp nhận, nghiên cứu, đề xuất báo cáo Hội đồng bầu cử quốc gia về việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử, kết quả bầu cử theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Các cuộc họp của Tiểu ban được tổ chức công khai. Tiểu ban có thể họp kín, do Trường Tiểu ban quyết định. Ngoài cuộc họp toàn thể, Trưởng Tiểu ban quyết định việc tổ chức các cuộc họp riêng với các Phó Trưởng Tiểu ban hoặc một số thành viên Tiểu ban để xử lý công việc đột xuất và được báo cáo Tiểu ban tại phiên họp gần nhất.

Tiểu ban chịu trách nhiệm và báo cáo về hoạt động của Tiểu ban trước Hội đồng bầu cử quốc gia. Tiểu ban báo cáo, xin ý kiến Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia những vấn đề thuộc trách nhiệm chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia. Định kỳ hoặc đột xuất và theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Tiểu ban báo cáo với Hội đồng bầu cử quốc gia về tình hình, kết quả hoạt động.

Về mối quan hệ công tác, Tiểu ban phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ban Nội chính Trung ương, Thanh tra Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan có liên quan trong việc xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nếu có) đối với nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XV theo nguyên tắc bảo mật.

Việc làm thường xuyên

Tiểu ban duy trì mối quan hệ chặt chẽ với Ủy ban bầu cử ở các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương theo chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban. Giúp việc cho Tiểu ban có Tổ chuyên môn giúp việc xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của Tiểu ban và Tổ giúp việc của Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cũng cho biết, theo dự thảo, từ tháng 1 đến tháng 7/2021, Tiểu Ban sẽ chỉ đạo công tác tiếp công dân; tiếp nhận xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Từ ngày 13/5 đến khi kết thúc cuộc bầu cử, Tiểu ban hoàn chỉnh hồ sơ khiếu nại, tố cáo đối với người ứng cử giúp Hội đồng Bầu cử Quốc gia chuyển toàn bộ hồ sơ về khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan đến người ứng cử đã trúng cử đại biểu Quốc hội cho Ủy ban Kiểm tra tư cách đại biểu Quốc hội Khóa XV và chuyển toàn bộ hồ sơ đối với các trường hợp chưa có kết luận, chưa có kết quả giải quyết đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội Khóa XV theo quy định... Tiểu ban sẽ tổng kết hoạt động trong tháng 7/2021.

Phát biểu kết luận Phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội, Trưởng Tiểu ban Phùng Quốc Hiển khẳng định: Tiểu ban Giải quyết khiếu nại, tố cáo là Tiểu ban có nhiệm vụ, trách nhiệm hết sức nặng nề trong thực hiện công việc được giao. Kinh nghiệm cho thấy việc giải quyết khiếu nại, tố cáo là việc làm thường xuyên diễn ra trong bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Tiểu ban cần chú trọng bảo đảm thực hiện đúng quy định pháp luật, quy chế làm việc của Hội đồng Bầu cử Quốc gia và của Tiểu ban; đồng thời, phân công, phân nhiệm rõ ràng, các thành viên thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm cao, tránh làm kéo dài dẫn đến ảnh hưởng đến công tác bầu cử.

Tác giả: Luân Dũng

Theo: Tiền Phong
Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
  • Liên kết hữu ích
Đang phổ biến