Dòng sự kiện:
15/04/2019 09:05:16
Tình trạng chủ đầu tư 'kém chất lượng' dẫn đến nhiều sai phạm trong triển khai hoạt động đầu tư công cũng như trong công tác đấu thầu.
1 2 3 4