Dòng sự kiện:
07/10/2018 08:00:18
Mặc dù dự kiến hoàn thành từ năm 2013, nhưng cho đến nay khách hàng mua căn hộ Tháp doanh nhân chưa nhận được nhà. Mặc dù, sau nhiều đơn thư, văn bản yêu cầu trách nhiệm nhưng người dân chỉ nhận được lời hứa.
1 2 3 4