Dòng sự kiện:
09/08/2018 13:50:52
Không thể phủ nhận, thủy điện có đóng góp vào sự phát triển kinh tế của tỉnh Lào Cai, được tỉnh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tuy nhiên...
1 2 3 4