Dòng sự kiện:
30/01/2019 11:29:20
Trung tâm Sinh thái giáo dục V-Eco và nhà hàng sinh thái V- Eco (trường Học viện nông nghiệp Việt Nam) được xây dựng đang đặt ra nghi vấn về việc hoạt động không đúng quy định.
1 2 3 4