Dòng sự kiện:
09/12/2018 08:02:06
Một bức "tâm thư đại diện cho cư dân làng Nam Ô" nhưng chính quyền và không mấy ai trong làng biết. Tâm thư cũng chẳng đòi quyền lợi gì cho cộng đồng mà "xin" cho dự án sớm triển khai?
1 2 3 4