Dòng sự kiện:
15/06/2019 06:04:11
Liên danh VIDEC – Sky Việt Long mới đây đã trình UBND tỉnh Hưng Yên chấp thuận đầu tư 2 dự án bất động sản năm trên địa bàn. VIDEC chính là CĐT của dự án The Diamond từng mang nhiều tai tiếng.
1 2 3 4