Dòng sự kiện:
06/09/2021 11:12:40
3 nhà máy điện gió với tổng công suất 48,8 MW vừa được công nhận vận hành thương mại. Như vậy, tính đến thời điểm cuối tháng 8/2021 đã có 24 nhà máy điện gió với tổng công suất 963 MW đi vào vận hành thương mại.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4 5