Dòng sự kiện:
08/07/2018 13:40:04
Việc UBND tỉnh Bắc Giang giao đất để thực hiện dự án Khu đô thị mới tiểu khu 2,3 thị trấn Neo, huyện Yên Dũng không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất là không đúng Luật Đất đai 2013.
1 2 3 4 5