Dòng sự kiện:
09/06/2020 10:30:57
Hàng loạt dự án đầu tư được UBND tỉnh Khánh Hòa giao 'đất ở không hình thành đơn vị ở' đã và đang được tỉnh khắc phục, cho trở về đúng với bản chất.
1 2 3 4 5