Dòng sự kiện:
06/11/2019 14:02:42
Dự án này cũng đã từng được Thanh tra Chính phủ chỉ ra một số sai sót trong quá trình thực hiện.
1 2 3 4 5