Dòng sự kiện:
01/10/2020 09:10:03
Hiện nay, sản phẩm macca của nước ta đã xuất khẩu với sản lượng trên 2.400 tấn sản phẩm sấy/năm tới các thị trường Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore, Mỹ, Pháp.
  • Liên kết hữu ích
3 4 5 6 7