Dòng sự kiện:
23/11/2019 07:52:27
Họa sỹ Nguyễn Phan Chánh là một trong những đại diện xuất sắc nhất của nền mỹ thuật Việt Nam thế kỷ XX, người xây nền cho tranh lụa Việt Nam.
3 4 5 6 7