Dòng sự kiện:
10/01/2019 08:58:42
Những năm gần đây, tại Việt Nam nổi lên 3 loại hình dịch vụ kinh tế chia sẻ là vận tải trực tuyến, chia sẻ phòng ở và cho vay ngân hàng.
1 2 3 4 5