Dòng sự kiện:
13/11/2018 10:01:21
20 năm qua, Việt Nam luôn tham gia tích cực vào việc thúc đẩy hợp tác APEC, với nhiều đóng góp trên cả ba trụ cột hợp tác.
1 2 3 4 5