Dòng sự kiện:
12/10/2021 14:15:45
Ngành thủy sản Việt Nam phấn đấu trở thành trung tâm chế biến thủy sản và đứng trong số 5 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.
  • Liên kết hữu ích
1 2 3 4 5