Dòng sự kiện:
01/04/2020 14:09:11
Thủ tướng khẳng định: Việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ biện pháp tự bảo vệ mình. Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các TP lớn.
1 2 3 4 5