Dòng sự kiện:
'Kho bạc Nhà nước cần thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn'
24/12/2021 16:50:16
Thứ trưởng Võ Thành Hưng yêu cầu Kho bạc Nhà nước tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường kiểm soát rủi ro để đảm bảo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Phát biểu tại hội nghị tổng kết năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022 của Kho bạc Nhà nước Việt Nam diễn ra ngày 24/12, Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng nhận định điều hành ngân quỹ nhà nước, đảm bảo chi ngân sách của ngành ngày càng chủ động, việc phát hành trái phiếu Chính phủ cũng tương đối thành công với kỳ hạn dài hơn, lãi suất thấp hơn và số lượng phát hành nhiều hơn.

Tuy nhiên, về cải cách hành chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cũng yêu cầu Kho bạc Nhà nước đẩy mạnh cơ chế chính sách, tăng cường thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường kiểm soát rủi ro để đảm bảo thuận lợi cho các đơn vị sử dụng ngân sách và khách hàng.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng cho biết đến thời điểm hiện tại, việc cân đối thu chi ngân sách nhà nước của năm 2021 đã đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách đã vượt dự toán, trong đó cả ngân sách trung ương và ngân sách địa phương đều khả quan.

Đối với chi ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước đã đồng hành với các cơ quan tài chính, cơ quan lao động-thương binh và xã hội nhanh chóng giải quyết các chính sách, chế độ cho người dân, giải quyết khó khăn cho người lao động đáp ứng nhu cầu chi cho phòng, chống dịch COVID-19.

“Hệ thống Kho bạc Nhà nước đã góp phần vào thành công chung của ngành tài chính," Thứ trưởng nói.

Theo Thứ trưởng Võ Thành Hưng, năm 2022, nhiệm vụ đặt ra với ngành tài chính rất nặng nề. Trong huy động vốn, năm 2022 dự đoán bội chi sẽ tiếp tục tăng và hiện tại Chính phủ đang trình Bộ Chính trị để trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường đầu năm chương trình hỗ trợ và phục hồi kinh tế.

“Nhiệm vụ huy động vốn sẽ là khá nặng nề đòi hỏi Kho bạc Nhà nước phải chủ động xây dựng kế hoạch triển khai ngay từ đầu năm," Thứ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, kiểm soát vốn đầu tư cũng cần tiếp tục tăng cường trong năm tới vì sẽ có những dự án mới trong gói phục hồi kinh tế.

Ông Trần Quân, Tổng Giám đốc Kho bạc Nhà nước, cho biết năm 2021, tuy phải đối diện với nhiều tác động của đại dịch COVID-19 song toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước vẫn nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Về quản lý thu ngân sách nhà nước, bám sát dự toán thu, Kho bạc Nhà nước các cấp đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho các cấp ngân sách; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ kịp thời điều hành thu ngân sách các cấp.

Tính đến hết ngày 15/12/2021, lũy kế thu ngân sách nhà nước trong cân đối đạt 1.438,89 nghìn tỷ đồng; bằng 107,11% so với dự toán năm 2021 được giao. Trong số đó, thu ngân sách trung ương đạt 101,13% so với dự toán năm; thu ngân sách địa phương đạt 114,44% so với dự toán năm.

Trong năm 2021, tính đến ngày 15/12, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã thực hiện kiểm soát đối với các khoản chi thường xuyên đạt 883,1 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán; chi đầu tư đạt 302,2 nghìn tỷ đồng, bằng 69,4% dự toán. Thông qua kiểm soát chi, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã từ chối thanh toán với số tiền 22,6 tỷ đồng.

Năm 2021 cũng là năm đầu tiên Kho bạc Nhà nước cung cấp 100% thủ tục qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, đạt tỷ lệ 100%; số lượng giao dịch chứng từ chi ngân sách nhà nước phát sinh hàng tháng đạt trên 99%.

Theo ông Trần Quân, năm 2022, Kho bạc Nhà nước xác định mục tiêu và phương châm hành động là: “Hoàn thiện cơ chế, chính sách và quy trình nghiệp vụ theo Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước giai đoạn 2021-2030; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào các hoạt động nghiệp vụ và quản trị nội bộ; tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng dịch vụ của hệ thống Kho bạc Nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị."

Cùng với đó là tổ chức điều hành quản lý quỹ ngân sách nhà nước đảm bảo chặt chẽ, an toàn, nâng cao vai trò, trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu tổ chức tập trung đầy đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước phấn đấu hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022; tiếp tục mở rộng tài khoản chuyên thu tại các ngân hàng thương mại; mở rộng phạm vi địa bàn bắt buộc chi trả thanh toán cá nhân qua tài khoản tại ngân hàng.

Hệ thống Kho bạc Nhà nước cũng sẽ triển khai các giải pháp để hoàn thành nhiệm vụ huy động vốn cho ngân sách nhà nước tổ chức điều hành ngân quỹ chặt chẽ, an toàn, minh bạch, chủ động và hiệu quả; tổ chức tốt kế toán, thanh toán đảm bảo an toàn, cung cấp thông tin, báo cáo đầy đủ, kịp thời, chính xác./.

Tác giả: Thùy Dương

Thích và chia sẻ bài viết này :
Mọi góp ý tin bài cho chúng tôi vui lòng gửi vào email: antt.toasoan@gmail.com
Đang phổ biến